Instrukcja: Wprowadzenie

Portal analityczny CONT-EVO MAP GIS umożliwia analizę danych na mapie Polski bezpośrednio w przeglądarce, bez użycia narzędzi zewnętrznych.

Portal umożliwia m.in.:

 • import danych z programu Excel (format xlsx): adresy oraz przypisane im dane (do 10 serii danych)
 • automatyczne geokodowanie punktów adresowych i ich prezentacja na mapie (zastosowano autorski algorytm dający skuteczność rzędu 85-90% w zależności od jakości podanych danych adresowych)
 • interaktywne wyszukiwanie adresów i dodawanie punktów na mapie (poprzez wyszukiwarkę lub kliknięcie)
 • odwrotne interaktywne geokodowanie
 • automatyczne generowanie kartogramów w podziale na województwa, powiaty, gminy, miejscowości oraz osiedla/dzielnice (w zależności od dostępności obiektów w bazie)
 • możliwość dodania różnych typów wykresów: kolumnowe, bąbelkowe, kołowe (także dla wielu wymiarów)
 • parametryzację wyświetlania danych w ramach analizy
 • kontrolę nad sposobem wyświetlania wykresów oraz ich formatowaniem
 • automatyczne tworzenie legend i opisu kartogramów oraz wykresów
 • automatyczne, interaktywne drążenie danych
 • eksport danych do arkusza Excel oraz szybka ich aktualizacja w bazie danych
 • możliwość udostępniania analiz tak, aby były dostępne bez logowania na określony okres czasu
 • dostosowanie do pracy w organizacji, wymiana danych, współdzielenie analiz, zarządzanie analizami i użytkownikami w ramach licencji (funkcjonalności w trakcie rozwoju)

Kluczowe zalety to:

 • BEZPŁATNE wykorzystanie możliwości portalu w dowolnym celu (ograniczenie dotyczy jedynie ilości importowanych jednorazowo oraz sumarycznych danych jak i ilości analiz – odpowiednio w bezpłatnej wersji: 100 importowanych adresów, 300 wierszy w analizie i 2 analizy). Bezpłatne konto nie posiada ograniczeń co do funkcjonalności.
 • BRAK INSTALACJI jakichkolwiek komponentów: do pracy z portalem wystarczy jedna z nowoczesnych przeglądarek z włączoną obsługą javascript oraz połączenie z internetem
 • INTERAKTYWNA ANALIZA i prezentacja danych: automatyczna agregacja danych i ich prezentacja na mapie umożliwia faktyczną, dynamiczną analizę, a nie tylko i wyłącznie statyczną prezentację danych
 • BEZPIECZEŃSTWO:
  • dane są przesyłane z użyciem bezpiecznego protokołu, a adres e-mail jest wymagany tylko przy rejestracji w celu jej potwierdzenia, po czym może zostać usunięty
  • pełna kontrola nad swoimi danymi i kontem, które można w każdej chwili bezpowrotnie usunąć
 • INTEGRACJA z nową wersją dodatku CONT-EVO MAP dla umożliwienia wyświetlania analiz bezpośrednio w arkuszu Excel (planowane)